سخنرانی های دکتر سروش

دانلود از این بخش دچار مشکل گردیده بابت اشکال بوجود آمده عذرخواهی میکنیم
سخنرانی هایی از دکتر سروش

تذکر: دکتر عبدالکریم سروش، بعد انتخابات خردادماه سال ۱۳۸۸ سخنرانی هایی را ایراد کرد که واکنش بعضی از مراجع سیاسی و فقهی داخل کشور را در پی داشت. قضاوت در مورد آن سخنرانی ها را به عهده ی اهل فن می گذاریم اما در این سایت تنها آن دسته از سخنرانی های دکتر سروش قرار می گیرد که قبل از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ ایراد شده و عمدتا با موضوعات ادبی و عرفانی می باشند و کتاب هایی که از روی آن سخنرانی ها نوشته شده در بازار موجود است و طبیعتا نشر آن آثار از نظر وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی بلامانع دانسته شده است.

در صورت اتخاذ تصمیم مراجع ذی صلاح در مورد ممنوعیت نشر آثار دکتر سروش این سخنرانی ها از روی سایت برداشته و دسترسی به آنها غیرممکن خواهد شد.

قمار عاشقانه  (حجم: 12.1MB)

تولد دوباره (حجم: 10MB)

انسان نزد مولوی (حجم: 10.8MB)

دین و مولانا (حجم: 13.3MB)

مولوی و غرب (حجم: 16.3MB)

حسین بن علی (ع) و مولانا (حجم: 8.3MB)

قیامت عشق (حجم: 10.9MB)

قدرت قدر (حجم: 10.9MB)

گلستان مثنوی (حجم: 9.2MB)

خدا و خوشرویی - بخش اول (حجم: 5.5MB)

خدا و خوشرویی - بخش دوم (حجم: 6.3MB)

مولوی (حجم: 13.5MB)

رحلت پیامبر اکرم (ص) (حجم: 15.7MB)

در جستجوی وحدت (حجم: 18.9MB)

دینداری در دنیای جدید - بخش اول (حجم: 7.4MB)

دینداری در دنیای جدید - بخش دوم (حجم: 8.2MB)

احتجاج با پاپ، احتجاج با خداوند (حجم: 12.9MB)

عید فطر (حجم: 12.8MB)

عشق همچون خداوند (حجم: 19.6MB)

شرح غزلی از حافظ (حجم: 10.6MB)

شرح غزلی از مولوی - بخش اول (حجم: 10.4MB)

شرح غزلی از مولوی - بخش دوم (حجم: 9.2MB)

قصه زندگی، ماندن و رفتن (حجم: 7.8MB)

خجستگی نوروز (حجم: 6.1MB)

لقمه و لقمان (حجم: 13.8MB)

ماهیان دریای حق (حجم: 7.9MB)

تماشای جان (حجم: 10.4MB)

طربستان رومی (حجم: 9.4MB)

وجدان شرمگین - بخش اول (حجم: 15.5MB)

وجدان شرمگین - بخش اول (حجم: 13.5MB)

سخنانی در باب شرم (حجم: 8.5MB)

فطر و فطرت - بخش اول (حجم: 13.3MB)

فطر و فطرت - بخش دوم (حجم: 5.4MB)

شریعتی، حافظ زمان (حجم: 8.6MB)

شریعتی و شریعت (حجم: 9.1MB)

شریعتی و بازسازی فکر دینی (حجم: 7.8MB)

شریعتی و بازاندیشی دینی (حجم: 12.5MB)

حریت روشن فکرانه ی طالقانی (حجم: 9.9MB)

میراث مهندس بازرگان (حجم: 11MB)

شخصیت اقبال لاهوری و مطهری (حجم: 11.5MB)

فوائد تاریخ (حجم: 9.3MB)

عبادت علی وار در شب قدر (حجم: 3.3MB)

عشق و تکلیف در واقعه ی عاشورا (حجم: 8.6MB)

بعثت و آزادی (حجم: 13.3MB)

چرا به پیامبران محتاجیم (حجم: 11.2MB)

هدایت و عدالت (حجم: 7.4MB)

ایمان و نبوت (حجم: 12MB)

اخلاق زیبایی شناسی عرفان - بخش اول (حجم: 10.8MB)

اخلاق زیبایی شناسی عرفان - بخش دوم (حجم: 14MB)

مولی علی (ع) - بخش اول (حجم: 8.9MB)

مولی علی (ع) - بخش اول (حجم: 4.5MB)

عشق و گناه - بخش اول (حجم: 6.6MB)

عشق و گناه - بخش دوم (حجم: 8MB)

جوان و زندگی در غرب - بخش اول (حجم: 8.6MB)

جوان و زندگی در غرب - بخش دوم (حجم: 11MB)

منحنی تمدن اسلامی - بخش اول (حجم: 6.8MB)

منحنی تمدن اسلامی - بخش دوم (حجم: 9.4MB)

مبعث و بحران هویت (حجم: 11.3MB)

میراث پیامبر رحمت (حجم: 11.4MB)

نورانیت پیامبر (حجم: 8.8MB)

پیامبر در نهج البلاغه (حجم: 10.2MB)

پیامبر الگوی تربیت اسلامی - بخش اول (حجم: 8.3MB)

پیامبر الگوی تربیت اسلامی - بخش دوم (حجم: 9.3MB)

پیامبران حجت های الهی - بخش اول (حجم: 7.9MB)

پیامبران حجت های الهی - بخش دوم (حجم: 9.7MB)

پیامبری، آموزگاری، درمانگری (حجم: 8.9MB)

پیروی از حضرت رسول (حجم: 8.3MB)

خاتمیت - جلسه اول (حجم: 12.2MB)

خاتمیت - جلسه دوم (حجم: 12.6MB)

نگاهی تازه به حافظ - جلسه اول (حجم: 7.6MB)           

نگاهی تازه به حافظ - پرسش و پاسخ - جلسه اول (حجم: 5.7MB)

نگاهی تازه به حافظ - جلسه دوم (حجم: 9.3MB)      

نگاهی تازه به حافظ - پرسش و پاسخ - جلسه دوم (حجم: 4.8MB)

نگاهی تازه به حافظ - جلسه سوم (حجم: 10.2MB)     

نگاهی تازه به حافظ - پرسش و پاسخ - جلسه سوم (حجم: 4.1MB)

نگاهی تازه به حافظ - جلسه چهارم (حجم: 10.7MB)  

نگاهی تازه به حافظ - پرسش و پاسخ - جلسه چهارم (حجم: 3.4MB)

قرآن و ادبیات عرفانی - بخش اول (حجم: 10.7MB)

قرآن و ادبیات عرفانی - بخش دوم (حجم: 5.7MB)

قرآن و ادبیات عرفانی - بخش سوم (حجم: 12.4MB)

قرآن و ادبیات عرفانی - بخش چهارم (حجم: 4.2MB)

حافظ شناسی - بخش اول (حجم: 6MB)

حافظ شناسی - بخش دوم (حجم: 8.8MB)

حافظ شناسی - بخش سوم (حجم: 8.5MB)

حافظ شناسی - بخش چهارم (حجم: 7.5MB)

حافظ شناسی - بخش پنجم (حجم: 9.4MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه اول (حجم: 8MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه دوم (حجم: 5.7MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه سوم (حجم: 6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه چهارم (حجم: 5.8MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه پنجم (حجم: 6.8MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه ششم (حجم: 6.1MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه هفتم (حجم: 6.5MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه هشتم (حجم: 4.8MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه نهم (حجم: 6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه دهم (حجم: 6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه یازدهم (حجم: 5.8MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه دوازدهم (حجم: 6.9MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه سیزدهم (حجم: 6.8MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه چهاردهم (حجم: 6.7MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه پانزدهم (حجم: 3.9MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه شانزدهم (حجم: 5.6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه هفدهم (حجم: 6.5MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه هجدهم (حجم: 6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه نوزدهم (حجم: 6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه بیستم (حجم: 6.5MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه بیست و یکم (حجم: 6.4MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه بیست و دوم (حجم: 6.1MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه بیست و سوم (حجم: 6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه بیست و چهارم (حجم: 5.6MB)

در حضور حضرت مولانا - جلسه بیست و پنجم (حجم: 5.7MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه اول (حجم: 8.9MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه دوم (حجم: 9MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه سوم (حجم: 13.3MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه چهارم (حجم: 9.8MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه پنجم (حجم: 11.5MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه ششم (حجم: 8.7MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه هفتم (حجم: 11.5MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه هشتم (حجم: 11.7MB)

اخلاق نزد مولانا - جلسه نهم (حجم: 9.9MB)

تفسیر سوره حدید - جلسه اول (حجم: 9.8MB)

تفسیر سوره حدید - جلسه دوم (حجم: 19.9MB)

تفسیر سوره حدید - جلسه سوم (حجم: 16.1MB)

تفسیر سوره حدید - جلسه چهارم (حجم: 15.8MB)

تفسیر سوره حدید - جلسه پنجم (حجم: 18MB)

تفسیر سوره حدید - جلسه ششم (حجم: 14.2MB)

تفسیر سوره حدید - جلسه هفتم (حجم: 21.2MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه اول (حجم: 9MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه دوم (حجم: 7.1MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه سوم (حجم: 7.1MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه چهارم (حجم: 8.5MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه پنجم (حجم: 9.6MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه ششم (حجم: 8.7MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه هفتم (حجم: 7.8MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه هشتم (حجم: 11.5MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه نهم (حجم: 10.5MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه دهم (حجم: 10.3MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه یازدهم (حجم: 9.2MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه دوازدهم (حجم: 8.5MB)

علل گرایش به دعوت انبیا (علیهم سلام) - جلسه سیزدهم (حجم: 10.3MB)

"سلسله احیاگران" مجموع ۲۲ جلسه سخنرانی دکتر سروش می باشد که به تحلیل و بررسی افکار و عقاید احیاگران تفکر دینی نظیر دکتر علی شریعتی، مهندس بازرگان، دکتر چمران، آیت الله مطهری و ... می پردازد.

سلسله احیاگران - جلسه اول (حجم: 9.3MB)

سلسله احیاگران - جلسه دوم (حجم: 8.6MB)

سلسله احیاگران - جلسه سوم (حجم: 9.1MB)

سلسله احیاگران - جلسه چهارم (حجم: 8.7MB)

سلسله احیاگران - جلسه پنجم (حجم: 8.5MB)

سلسله احیاگران - جلسه ششم (حجم: 9.2MB)

سلسله احیاگران - جلسه هفتم (حجم: 9.2MB)

سلسله احیاگران - جلسه هشتم (حجم: 9.1MB)

سلسله احیاگران - جلسه نهم (حجم: 6.7MB)

سلسله احیاگران - جلسه دهم (حجم: 9.1MB)

سلسله احیاگران - جلسه یازدهم (حجم: 9.4MB)

سلسله احیاگران - جلسه دوازدهم (حجم: 8.9MB)

سلسله احیاگران - جلسه سیزدهم (حجم: 9.2MB)

سلسله احیاگران - جلسه چهاردهم (حجم: 9.6MB)

سلسله احیاگران - جلسه پانزدهم (حجم: 9.8MB)

سلسله احیاگران - جلسه شانزدهم (حجم: 11.2MB)

سلسله احیاگران - جلسه هفدهم (حجم: 9MB)

سلسله احیاگران - جلسه هجدهم (حجم: 8.9MB)

سلسله احیاگران - جلسه نوزدهم (حجم: 9MB)

سلسله احیاگران - جلسه بیستم (حجم: MB)

سلسله احیاگران - جلسه بیست و یکم (حجم: 8.4MB)

سلسله احیاگران - جلسه بیست و دو (حجم: 9.3MB)